دبير دين و زندگي
ديني

طی تقدیم شکوائیه أی به شماره ۱۰۱ مورخ۱۳۶۷/۱۲/۲۴ به عنوان دادستان انقلاب اسلامی و دادستان عمومی مشهد که پیوست میباشد، ضمن یادآوری وظایف قوه قضائیه مبنی بر پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین در پایان چنین تصریح نموده است.

«آستان قدس رضوی همچون گذشته آمادگی دارد بمنظور رفع شبهات و القائاتی که توسط بعضی افراد مغرض در زمینه مالمیت و یا وقفیت اراضی سرخس در اذهان عمومی ایجاد گردیده پاسخگوی مراجع قانونی و ذیصلاح در این زمینه باشد.»ـ در مورد موقوفه بودن بخش قابل توجهی از املاک سرخس باید بررسی شود، طبق رأی اعضای کمیسیون منتخب تولیت محترم آستان قدس موضوع مادة۲ قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی مصوب ۶۳/۱/۲۸ مجلس شورای اسلامی، سند مبایعه و معاوضه شماره ۱۰۲۰۳ مورخ ۱۳۱۵/۷/۹ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱۱ تهران باطل اعلام شده است و لذا املاک خالصجات سرخس متعلق به دولت بوده و سند ۱۰۸۲ زارع ۶ هکتاری معتبر خواهد بود.

بقیه در ادامهادامه مطلب ...
سه شنبه 10 آذر 1394برچسب:سرخس,آستان قدس,تحقیق و تفحص, :: 1:23 :: نويسنده : غلامعلي ذوالفقاري

در کمیسیون کلاً رویش بحث شده عین آنچه که در کمیسیون رأی آورده طبق آئین نامه قرائت میشود.

پس از اینکه قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه در تاریخ ۶۳/۱/۲۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد، آستان قدس مدعی مالکیت و موقوفه بودن این اراضی شده و اعلام می دارد برای برخورداری از خدمات کشاورزی باید با مؤسسه املاک و کشاورزی آستان قدس سرخس قرارداد اجاره منعقد شود، کشاورزان هم چون به وقفی بودن این اراضی اعتراض دارند نپذیرفتند و از خدمات کشاورزی با نرخ دولت محروم و با زحمت و مشقت ابزار خدمات کشاورزی را از بازار آزاد تأمین میکنند.

طبق ماده ۲ آئین نامه اجرائی قانون ابطال اسناد مذکور، پس از انتخاب آقایان سید علی اصغر حسینی، فضل اللّه عابدی، محمد اکبری اعضای کمیسیون ماده ۲ توسط تولیت محترم آستان قدس رضوی، کمیسیون تشکیل میشود و پس از ملاحظه دلایل و مستندات در مورخ ۱۳۶۶/۲/۱۴ سند خریداری کلیه خالصجات سرخس توسط نایب التولیه وقت آستان قدس را باطل اعلام نموده است.پس از این اظهارنظر، ساکنین بعضی از رقبات معوض اعتراض میکنند، سازمان زمین شهری تهران به عنوان واگذار کننده عرصه اراضی اوین نسبت به اظهار کمیسیون ماده ۲ اعتراض و دعوی خود را در دادگاه مدنی خاص مطرح و در شعبه ۱۰۱ این دادگاه رسیدگی و رأی به وقفیت قریه اوین صادر میکنند. سپس اعتراض به رأی دادگاه مدنی به درخواست سازمان زمین شهری تهران در دیوانعالی کشور مطرح و شعبه اول دیوان عالی کشور پس از رسیدگی وقف محدودهایی از اراضی موات در اوین و باغ خوردین را در رأی شعبه ۱۰۱ دادگاه مدنی نقض و جهت رسیدگی به دادگاه دیگری ارجاع می نماید که پس از شکستن رأی دادگاه مدنی توسط دیوانعالی کشور در دادگاه دیگری تحت رسیدگی قرار می گیرد

بقیه در ادامهادامه مطلب ...
سه شنبه 10 آذر 1394برچسب:سرخس,آستان قدس,تحقیق و تفحص, :: 1:20 :: نويسنده : غلامعلي ذوالفقاري

شماره ۵۹۵ و خراسان ۱۱۷۱۹ و رسالت ۱۱۶۶ پیوست است.

شکوائیه های متهمین، بازداشت شدگان

در مجموع ۴۵۴ فقره نامه و شکوائیه مربوط به مردم دریافت شد که تعداد ۵۵ فقره شکایت از سوی ۴۳ نفر افراد بازداشت شده و متهم و همچنین ده نفر از بستگان آنها به هیأت واصل گردیده که طبق اعلام افراد متهم و بازداشت شده ۲۵ نفر آنها شغلشان کشاورزی، ۵ نفر دارای شل دیگر و ۷ نفر نیز شغلشان را مشخص نکرده و سه نفر کارمند و سه نفر هم از مسئولین اجرائی و نهادهای سرخس می باشند و مفاد این شکایتها در چند مورد خلاصه می شود.

بفیه در ادامهادامه مطلب ...
سه شنبه 10 آذر 1394برچسب:سرخس, :: 1:17 :: نويسنده : غلامعلي ذوالفقاري

مورد تصرف را تخلیه نمایند مورد تعقیب قرار نمی گیرند» طبق گزارش مورخ ۶۸/۶/۱۹ فرمانده پاسگاه شهید صادق تحت پوشش گروهان ژاندارمری سرخس به عنوان ریاست محترم دادگاه حقوقی ۳ سرخس عنوان می کند که :

«در اجرای امریه شماره ۲۶۴۱-۶۸/۶/۱۹ دستورات محترم رئیس دادگاه به زارعین ابلاغ گردید و با یک نشست و صحبت کردن به وسیله فرمانده پاسگاه، زارعین را متقاعد نمودیم که زارعین بلافاصله چاهها را تخلیه و بطرف سرخس حرکت نمودند. بدون اینکه ناراحتی برای زارعین یا کارگران آستان قدس ایجاد شود زارعین محل را ترک نمودند، مراتب جهت استحضار به عرض می رسد. (برگه شماره ۷ پرونده)». بقیه در ادامهادامه مطلب ...
سه شنبه 10 آذر 1394برچسب:سرخس ,, :: 1:14 :: نويسنده : غلامعلي ذوالفقاري

بفرمائید.

محمد اصغری ( مخبر کمیسیون امور حقوقی و قضائی ) ـ بسم اللّه الرحمن الرحیم در تاریخ ۶۸/۱۱/۲۵ آقای قاضی زاده تقاضای تحقیق و تفحص می کنند ( قبل از این تاریخ ) و در تاریخ ۱۱/۲۵/ در مجلس شورای اسلامی در جلسة علنی تحقیق و تفحص رأی می آورد و چهار تن از همکاران کمیسیون قضائی آقایان : ابوطالب حبیبی نمایندة قائمشهر، محمد حسین جهانگیری نمایندة قصر شیرین، ما شاءاللّه حیدری مقدم نمایندة الشتر، سید محمد رضوی یزدی نمایندة یزد، چهار نفری به منطقه عزیمت می کنندکه ماحصل گزارش خیلی مفصل تر از این بود که الأن قرائت می شود. شاید حدود ۳۰ صفحه بود و این گزارش در کمیسیون قضائی قرائت شده بعد نظراتی که نمایندگان و اعضای کمیسیون قضائی داشتند در گزارش اعمال شده و در نهایت بعد از خلاصه شدن که باز هم حدود چهارده، پانزده صفحه هست به این صورتی که قرائت می شود درآمده.

 ادامه مطلب در ادامه مطلبادامه مطلب ...
سه شنبه 10 آذر 1394برچسب:سرخس,آستان قدس,تحقیق و تفحص, :: 1:6 :: نويسنده : غلامعلي ذوالفقاري

از همکاران دین و زندگی تقاضا دارم اگر چنانچه نمونه سوال یا هر مورد آموزشی که بتواند در ترقی رشد مذهبی مردم موثر باشد جهت ارائه در وبلاگ به ایمیل بنده ارسال فرمایید تا رایگان در اختیار دانش آموزان محروم قرار گیرد alizolfaghari41@gmail.com

دو شنبه 9 آذر 1394برچسب:ذوالفقاری, :: 2:5 :: نويسنده : غلامعلي ذوالفقاري

حکم سپردن پول و گرفتن سود از بانک‌ ها

 
خبرگزاری ایسنا: اگر ربا حرام است، چرا بانک‌ها این کار را می‌کنند و مردم را تشویق به سپردن پول و گرفتن سود و بهره می‌کنند و با هم بر سر کم و زیاد این بهره نیز رقابت دارند؟

یکی از سوالاتی که برای همه ما به ویژه برای آن‌هایی که به حلال و حرام در زندگیشان اهمیت می‌دهند و حاضر نیستند ریالی مال شبهه ناک وارد زندگیشان شود این است که واقعا اگر ربا حرام است و قبح آن همانند برخی گناهان کبیره است پس چرا بانک‌ها به نوعی این کار را انجام می‌دهند؟

در بررسی این پرسش و پاسخ به آن باید به نکاتی توجه کرده و هر کس براساس نظر مرجع تقلید خود عمل کند.

در مجموع می‌توان گفت که سپرده‌گذاری در بانک و سود گرفتن، اگر به وجه شرعی باشد، اشکال ندارد و حلال است؛ مثلاً در قالب یک قرارداد شرعی مانند مضاربه باشد، بلامانع است. البته هر کس در بانک سپرده‌گذاری می‌کند، باید به گونه‌ای عمل کند که مطابق نظر مرجع تقلیدش صحیح باشد.

از مقام معظم رهبری سؤال شده:

 بقیه در ادامه مطلب


ادامه مطلب ...
پنج شنبه 15 اسفند 1392برچسب:ربا , سود بانکی, :: 13:23 :: نويسنده : غلامعلي ذوالفقاري
سایر اخبار

1392/12/6 سه شنبه
يادداشت وارده؛
نظارت استصوابي؛ قانون يا بدعت؟ 

بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، شوراي نگهبان، وظيفه‌ نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد كه طبق مباني حقوقي و نظر تفسيري شوراي نگهبان، اين نظارت، نظارت استصوابي تلقي مي‌شود.    بقیه در ادامه مطلب
     
   
امتیاز ده   ی
    
 


ادامه مطلب ...
دو شنبه 12 اسفند 1392برچسب:نظارت استصوابی, :: 20:5 :: نويسنده : غلامعلي ذوالفقاري

راز ناميدن صفا و مروه‏ چيست؟

 

عقیق:زائر خانه خدا كه در يكي از ميقات‌ها احرام مي‌بندد و به سوي شهر مكه و منطقه حرم حركت مي‌كند پس از انجام طواف و نماز طواف، بايد هفت مرتبه فاصله بين كوه «صفا» و كوه «مَروه» را كه امروزه به صورت سالني ساخته شده و كنار مسجدالحرام قرار دارد بپيمايد كه در اين عمل عبادي همانند ساير اعمال مذهبي، معاني و مفاهيمي نهفته است كه علم به اين معاني در انجام هر چه بهتر مناسك موثر خواهد بود.
مشخصات صفا و مروه
 بقیه در ادامه مطلبادامه مطلب ...
دو شنبه 12 اسفند 1392برچسب:صفا,؛مروه, :: 1:39 :: نويسنده : غلامعلي ذوالفقاري
عزت و اقتدار کشور مرهون خون مطهر شهدای انقلاب اسلامی است
مرجع عالیقدر جهان تشیع گفت: امروز عزت و اقتدار نظام اسلامی مرهون خون مطهر شهدا است.
 

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حسین نوری همدانی صبح امروز در حاشیه کنگره تجلیل از شهدای طلبه و روحانی استان تهران با اشاره به نقش شهدا در انقلاب اسلامی اظهار داشت: شهدا رفتند تا امروز ملت ایران در آسایش و امنیت کامل زندگی کند، به همین خاطر پاسداری از خون مطهر شهدای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی وظیفه همه مسئولان و مردم ایران است.

این مرجع عالیقدر جهان تشیع افزود: شهدا کسانی هستند از ارزشمندترین سرمایه انسانی که جانشان بود گذشتند، تا امروز جامعه در آسایش و امنیت کامل به سر ببرد و وظیفه ما در قبال خانواده معظم شهدا و یادگاران آنان بسیار سنگین است.

آیت الله نوری همدانی اضافه کرد: عزت و عظمت امروز کشور مرهون ایثارگری های شهدای دفاع مقدس می باشد و اگر امروز جمهوری اسلامی ایران در جهان سربلند است، به برکت مجاهدت شهدای انقلاب اسلامی است.

وی تأکید کرد: خانواده شهدا پرچمدار دینداری و ولایتمداری در جامعه هستند و عمق ارادت خود به اسلام و ارزشهای اسلامی را با تقدیم فرزندانشان نشان دادند و قدردانی از خانواده شهدا همواره وظیفه همه مسئولان و مردم بوده و هست و هیچگاه نباید این ستارگان نورانی از یادها بروند.

آیت الله نوری همدانی ادامه داد: امروز عزت و اقتدار نظام اسلامی مرهون خون مطهر شهدا است و اگر امروز ایران اسلامی در جهان به عنوان یک الگوی بی بدیل مطرح شده، به برکت رشادت ها و ایثارگری های شهدای انقلاب اسلامی است.

 
 
 
 
کد خبر: 2245477 
 
 
تاریخ مخابره :۱۳۹۲/۱۲/۸ - ۱۳:۴۲
 
چاپ خبر
 

امانت داری و اخلاق مداری
استفاده از اين خبر فقط با ذکر منبع " خبرگزاري مه
جمعه 9 اسفند 1392برچسب:آیه الله نوری همدانی, :: 1:43 :: نويسنده : غلامعلي ذوالفقاري

استانها > مرکز > قم
آیت الله جوادی آملی:
برای الگوی مدیریت جهانی باید نقشه جهانی داشته باشیم
یکی از مراجع تقلید شیعیان با بیان این که دین نقشه جامع جهانی را ترسیم کرده است، گفت: برای ارائه هرگونه مدل برای الگوی مدیریت جهانی باید یک نقشه جهانی داشته باشیم.
 
 بقیه در ادامه مطلب


ادامه مطلب ...
جمعه 9 اسفند 1392برچسب:جوادی آملی, :: 1:21 :: نويسنده : غلامعلي ذوالفقاري
مراسم سالگرد رحلت آیت‌الله عزیز خوشوقت پنج شنبه عصر در مسجد ارک تهران با حضور مردم، جوانان و جمعی از شاگردان و دوستداران مرحوم خوشوقت و مداحی حاج سعید حدادیان برگزار شد.
  آیت‌الله ممدوحی در ابتدا با بیان اینکه خداوند متعال هر موجودی را که خلق می‌کند، حد خاصی برای او قرار داده است که از آن حد بیشتر نمی‌تواند بالا برود مگر اینکه نابود شود و به یک موجود دیگری تبدیل شود، گفت: در میان مخلوقات، یگانه موجودی که امکان آن را دارد که مسیر هستی و تکامل را به راحتی طی کند انسان است؛ او می‌تواند به بالاترین درجات برسد و هر چقدر تکامل پیدا کند از اصل وجودی‌اش خارج نمی‌شود و انسانیتش بر سر جایش باقی می‌ماند.

وی با اشاره به اینکه خداوند در قرآن کریم هفت بار از آفرینش آسمان و زمین یاد می‌کند، تصریح کرد: یکی از این سماوات در قرآن کریم، آسمان دنیا است که خداوند متعال می‌فرماید آن را با ماه و ستارگانش زینت کرده است. لذا دنیا از ریشه «دنی» به معنای نزدیک است و سماءالدنیا در مقابل سماوات‌العلی قرار دارد که آنجا بنا بر فرمایش حضرت امیر(ع) جایگاه ملائکه، ارواح طیبه انبیاء و ائمه اطهار علیهم‌السلام است.


عضو مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: خداوند متعال آنچه که در زمین و آسمان است را مسخر انسان کرده و آن‌ها را به یمن وجود بشر آفریده است.

 بقیه در ادامه مطلب


ادامه مطلب ...
یک شنبه 4 اسفند 1392برچسب:آیه الله خوشوقت,, :: 1:41 :: نويسنده : غلامعلي ذوالفقاري
 
 
یک بانوی اوکراینی با حضور در دفتر نماینده ولی فقیه در مازندران شیعه شد.
 یک بانوی اوکراینی با حضور در دفتر نماینده ولی فقیه در مازندران شیعه شد.

این دختر به نام «ورُنیکا» اهل کشور اوکراین که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی معماری بود با حضور در دفتر نماینده مقام معظم رهبری در مازندران، در محضر آیت‌الله طبرسی شیعه شد.

وی که به همراه نامزد و خانواده همسرش به دفتر نماینده ولی فقیه در مازندران آمده بود، بیان داشت: پس از مطالعه از مذهب شیعه به ویژه از سوی همسرم که شیعه بود احساس کردم راه او اشتباه نیست.

وی ادامه داد: به همین منظور اعلام می‌کنم بعد از پیغمبر(ص)، امام علی(ع) را به عنوان وصی قبول داشته و خدا، پیامبر(ص) و قیامت را قبول دارم و عدالت خدا و امامت امیرالمؤمنین(ع) را می‌پذیرم و در میان عقاید اسلامی شیعه را برای خود انتخاب کردم.

این بانوی تازه شیعه شده گفت: شهادت و گواهی می‌دهم که پیامبر اسلام حضرت محمد(ص) فرستاده خدا است و آخرین پیامبر خدا بوده و بعد از او پیامبری نخواهد آمد.

وی در پایان اعلام کرد: من 12 امام که نخستین آن علی(ع) و آخرینش حضرت مهدی(عج) همه جانشینان پیامبرند و اطاعت از آنها و گوش دادن به حرف‌های‌شان به امر خدا برای ما شیعیان واجب است را قبول دارم.

به گزارش فارس، این بانوی اوکراینی پس از شیعه شدن نام مبارک «مریم» را انتخاب کرد.
 
 
درعصر ارتباطات و رایانه کودکان تمایلی به کتاب خواندن ندارند اما یکسری هشدا‌ر‌ها و توصیه وجود دارد که می‌توان کودکان را با کتاب مانوس کرد.
محمد خسروی روانشناس گفت: در عصر تکنولوژی، ارتباطات با وجود تلویزیون، رایانه و بازی‌های کامپیوتری کودکان دیگر علاقه‌ای به کتاب خواندن ندارند. اما بعضی از والدین می‌توانند با یکسری مسائل کتاب خواندن را به یک لذت به فرزندانشان القا کنند.

وی افزود: به شخصیت‌های داستانی جان بدهید، او را به کتابخانه ببرید، او را عضو گروه و یا محله سرا بکنید، مجله‌های رنگارنگ و یا مجلات علمی و تخیلی بخرید، سعی کنید داستان‌های ترانه‌دار برای کودکتان بخوانید.

وی اذعان داشت: کتابخانه تنها مکانی است که انسان را برای مطالعه سرشوق می‌آورد، ‌در کتابخانه به فرزند خود اجازه دهید خودش کتاب مورد علاقه‌اش را بگردد و انتخاب کند.

وی توصیه کرد: برای کودکان به دنبال کتب درسی و کمک درسی نباشید زیرا روح آن‌ها لطیف است سعی شود کنار کمک درسی‌ها یک مجله و یا کتاب غیر درسی جهت علاقه‌مند کردن کودکان به خواندن کتاب است و سعی شود کتاب‌هایی که با شعر خوانده می‌شود با نوار یا کاست ترانه همراه باشد تا کودک نسبت به بازی‌های رایانه‌ای مشتاق‌تر شود.
 
چهار شنبه 30 بهمن 1392برچسب:روانشناس ، تلویزیون ، رایانه ، کتاب, :: 1:28 :: نويسنده : غلامعلي ذوالفقاري
کد خبر: ۲۰۳۱۳
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۳۹۲ - ۲۲:۱۵
 
 
 
 
 
نام او نام پيامبر (ص) و كنيه او كنيه پيامبر (ص) است.

عقیق:از آنجا كه پيامبر (ص) و ساير ائمه(ع) احتمال داده ‏اند شايد افراد كذّاب و مغرضى ادّعاى مهدويّت بكنند و بخواهند، مردم ناآگاه را گمراه سازند، لذا خصوصيّات و اوصاف امام مهدى (عج) را به خوبى توصيف كرده‏ اند، در باره اوصاف آن حضرت آمده است:

نام او نام پيامبر (ص) و كنيه او كنيه پيامبر (ص) است، او بلند پيشانى است و بينى باريكى دارد كه اندكى ميانش برآمده است، چهره‏اى چون ماه تابان دارد، چشمانى فراخ و سياه دارد، رنگ سيمايش گندمگون و سرخ است، پيشانى نورانى دارد و صاحب خال و علامت است، صورتش گشاده و دانش او افزونتر از همه مخلوقات است.

ابروانى به هم پيوسته دارد، با سينه ‏اى فراخ و شانه‏ هايى محكم، هيبتش مردم را مى ‏ترساند، امّا به دلها نزديك است، شيرين گفتار و خوش سيما است، قامتى معتدل و ميانه دارد و بر گونه راستش خالى است كه گويا دانه مشكى است كه بر قطعه عنبر سائيده باشند، هاله‏ هايى از نور او را احاطه كرده و به رسول خدا (ص) شباهت دارد، از نظر سنّ سالخورده است، امّا سيماى چهل ساله يا كمتر دارد و با گذشت روزها و سالها ابدا پير نمى‏ شود.

 

پی نوشت:

قصص الأنبياء ( قصص قرآن - ترجمه قصص الأنبياء جزائرى)، ص860.

شنبه 12 بهمن 1392برچسب:امام مهدی(عج), :: 1:23 :: نويسنده : غلامعلي ذوالفقاري
هشدار شدیداللحن یک مرجع تقلید
باید برای هر گروه و مقطع سنی متناسب با نیازشان برنامه جامع و کامل داشته باشیم. حضرت آیت الله مکارم شیرازی با بیان این که رهبری پشتیبان مسائل اساسی هستند و هیچ وقت راضی نمی شوند ارزش ها در جامعه کمرنگ شود.
 بقیه در ادامه مطلب
 
 


ادامه مطلب ...

سوالاتمهم امتحان نهایی علوم سوم راهنمایی

برای دانلود به صورت ورد به ادامه مطلب بروید و راحت کپی کنیدادامه مطلب ...
آیت‌الله امامی کاشانی در خطبه‌های نماز جمعه:
خطیب موقت نماز جمعه تهران گفت: مواضع نظام جمهوری اسلامی و وزارت امور خارجه، موضع تمام ملت و رهبر انقلاب است که با استحکام و قدرت تمام از این موضع حمایت می کنند.
  بقیه در ادامه مطلب
 


ادامه مطلب ...
 
پاپ فرانسیس رهبر مذهبی کاتولیک ها درصدد باز کردن اسناد و مدارک سری واتیکان در خصوص عملکرد کلیسا در قبال یهودیان در زمان جنگ دوم جهانی است.
  ˈابراهام شورکاˈ مدیر سمینار خاخامی بوئنس آیرس به روزنامه انگلیسی ˈساندی تایمزˈ گفته است که پاپ فرانسیس قصد بازکردن اسناد و بایگانی های سری واتیکان برای روشن کردن عملکرد کلیسای کاتولیک در زمان پاپ ˈپیو دوازدهمˈ در جنگ دوم جهانی در قبال یهودیان را دارد.

وی گفت: باز کردن بایگانی های سری واتیکان مساله ای بسیار مهم و حساس است و پاپ می خواهد قبل مراسم تقدیس پاپ ˈپیو دوازدهمˈ، عملکرد و موضع وی در قبال یهودیان در زمان جنگ دوم جهانی بررسی کند.

انسا نوشت: بسیاری از منتقدین بر این عقیده اند که واتیکان در جنگ دوم جهانی به اندازه کافی در مقابل آلمان نازی ایستادگی نکرد و سکوت او منجر به کشته شدن بسیاری از یهودیان به دست نازی ها شد. گفتنی است که عکس پاپ پیو دوازدهم نیز در موزه هولوکاست در میان افراد بد نصب شده است.

پاپ فرانسیس قرار است روز 24 ما مه آینده (سوم خرداد) برای سفری سه روزه عازم اراضی اشغالی شود و در آنجا با نمایندگان تمام کلیسای های بیت المقدس از جمله پاتریارک بارتولومئو دیدار و در مراسم مذهبی شرکت کند.

فرانسیس چهارمین پاپ کلیسای کاتولیک محسوب می شود که به سرزمین های مقدس سفر می کند. پیش از وی پاپ پل ششم (1964)، ژان پل دوم (2000) و بندیکت شانزدهم (2009) به سرزمین های مقدس سفر کرده بودند.

ˈخورخه ماریو برگوگلیوˈ 76 ساله دویست و شصت و ششمین پاپ کلیسای کاتولیک است که پس از استعفای پاپ بندیکت شانزدهم از سوی شورای کاردینال ها در واتیکان روز 13 مارس 2013 انتخاب شد.

 

مفهوم و کیفیت صلوات

در آیه 56 سوره احزاب آمده است که «خدا و فرشتگان بر پیامبرش درود و صلوات می فرستند.» اکنون این پرسش مطرح می شود که مفهوم صلوات خدا و فرشتگان چیست و کیفیت صلوات بر پیامبر(صلوات الله علیه) چگونه است. براساس روایاتی که شیعه و سنی به طور گسترده، به نقل آن پرداخته اند، کیفیت صلوات بر آن حضرت به دست می آید. ابوحمزه ثمالی از کعب بن عجره حدیث می کند، آنگاه که آیه صلوات بر پیامبر نازل شد، گفتیم: یا رسول ا... ما می دانیم که چگونه بر شما سلام دهیم اما کیفیت صلوات بر شما چگونه است. حضرت فرمودند که بگویید: «اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی آل ابراهیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی آل ابراهیم انک حمید مجید.»

بقیه در ادامه مطلبادامه مطلب ...
دو شنبه 30 دی 1392برچسب:صلوات, :: 17:2 :: نويسنده : غلامعلي ذوالفقاري
پیام رهبری به نشست انجمن های اسلامی دانشجویان دراروپا
رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام به چهل و هشتمین نشست سالیانه اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در روپا تاکید کردند: فرزندان ملّت ایران که در دانشگاههای مختلف جهان به کسب دانش مشغولند، همچون نهال ارزشمند ریشه در خاک کشور سرافراز خود دارند و ثمرات ارزشمندی را تقدیم میهن و ملّت خود خواهند کرد.
 بقیه در ادامه مطلب
 


ادامه مطلب ...
یک شنبه 29 دی 1392برچسب:خامنه ای , توکل, دانشجو, :: 20:49 :: نويسنده : غلامعلي ذوالفقاري
گفتاری از آیت الله جوادی آملی
همه انبیا سخن حق آورده‌‌اند. ولی کتب انبیای گذشته زیر هیمنه، سیطره و نفوذ قرآن کریم حفظ می‌‌‌شود و خداوند، قرآن را مهیمن بر کتب انبیای پیشین قرار داده است و این، ‌دلیل برتری پیامبر اسلام(ص) است.
 بقیه در ادامه مطلب
 


ادامه مطلب ...
یک شنبه 29 دی 1392برچسب:آیت الله جوادی آملی ، پیامبر(ص), :: 20:36 :: نويسنده : غلامعلي ذوالفقاري
رهبر انقلاب در خجسته سالروز ميلاد حضرت محمد مصطفي(ص) و حضرت امام صادق (ع)؛
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در خجسته سالروز میلاد تاریخ سازِ نبی مکرم اسلام و ولادت پربرکت امام صادق (ع) در دیدار «جمعی از مسئولان کشور، میهمانان کنفرانس وحدت اسلامی و گروههایی از مردم»، با دعوت از جهان اسلام برای برآورده ساختن انتظارات پیامبر خاتم، تاکید کردند: امروز مهمترین مساله ی دنیای اسلام، وحدت است و...
 بقیه در ادامه مطلب


ادامه مطلب ...
 
محمدحسین رجبی‌دوانی استاد تاریخ اسلام خرافات مشهور درباره میلاد پیامبر(ص) از جمله داستان «شق‌الصدر»، سرنگونی‌ بت‌های کعبه، خشک‌ شدن دریاچه ساوه و ماجرای انتخاب حضرت توسط دایه‌اش را نقد کرد.
محمدحسین رجبی‌دوانی استاد تاریخ اسلام به مناسبت فرا رسیدن هفدهم ربیع‌الاول و سالروز میلاد پیامبر اعظم(ص)، ضمن تبریک این ایام در گفت‌وگو با خبرنگار آئین و اندیشه فارس برخی خرافات منتسب به این ایام را برشمرد:

* خشک‌شدن دریاچه ساوه صحت ندارد
بقیه در ادامه مطلب


ادامه مطلب ...
 
آیت الله مظاهری در درس اخلاق خود گفت: بر اساس روایات فراوان و نیز طبق تصریح زیارت جامعه که بهترین و صحیح ترینِ زیارات است، واسطه فیض عالم، امام زمان(عج) هستند. گرچه همه چهارده معصوم(ع) واسطه فیض‌اند، اما در زمان ما، واسطه فیض عالم، امام زمان(عج) هستند.
آیت الله مظاهری در تبیین امامت امام زمان(عج) به نقل داستانی پرداخته است که در پی می آید:
 
یکی از علمای بزرگ، در زمان قدیم در تخت فولاد خدمت امام زمان«ارواحنا‌فداه» رسیده بود و از آن حضرت درخواست «علم اکسیر»کرده بود.
 
در حالی که یاد گرفتن علوم غریبه حرام است و گفت و شنود و تعلیم و تعلّمش نیز حرام است. آن حضرت به او فرموده بودند: علوم غریبه به تو چه ربطی دارد؟ من به جای آن ختمی به تو یاد می‌دهم که بهتر از اکسیر است. بعد فرموده بودند: به پنج تن و امام زمان«ارواحنا‌فداه»توسّل پیدا کن و در توسّل‌هایت بگو: «یا محمّد یا علی یا فاطمه یا حسن یا حسین، ‌یا صاحب الزمان ادرکنی و لا تهلکنی».
 
آن عالم نقل می‌کند: وقتی حضرت فرمودند:«ادرکنی»، به ذهنم خطور کرد که باید بفرمایند:«ادرکونی»، یعنی برای درخواست کمک از پنج نور مقدّس، باید فعل جمع به کار ببریم، پس چرا ایشان فعل مفرد به کار برده و می‌فرمایند: «ادرکنی و لاتهلکنی»؟! وقتی چنین تصوّری کردم، امام زمان«ارواحنا‌فداه» تبسّم کردند و فرمودند: همین است که گفتم. برای اینکه واسطه فیض این عالم، فعلاً من هستم.
 
یعنی اگر در زمان حاضر توسّلی به پیغمبراکرم«ص»یا سایر حضرات معصومین«ع»بشود، فیض الهی به واسطه وجود مقدّس امام زمان«ارواحنا‌فداه»به بندگان می‌رسد: «بِکُمْ فَتَحَ اللَّهُ وَ بِکُمْ یَخْتِمُ وَ بِکُمْ یُنَزِّلُ الْغَیْثَ وَ بِکُمْ یُمْسِکُ السَّماءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ بِکُمْ یُنَفِّسُ الْهَمَّ وَ یَکْشِفُ الضُّر»
 
از همه به خصوص جوانان تقاضا دارم که با این ختم، به امام زمان متوسّل شوید و این ختم را زیاد بخوانید. همه افراد، حتی کسانی که ‌سواد و تحصیلات کافی ندارند هم می‌توانند این ختم را بخوانند و به پنج تن آل عبا و امام زمان متوسّل شوند: «یا محمّد،‌ یا علی، یا فاطمه، یا حسن، یا حسین، یا صاحب الزمان أدرکنی و لا تهلکنی». این ختم، علاوه بر آنکه آسان است، برای رفع هر حاجتی خوب، مؤثر و مجرّب می‌باشد.
 


بین الملل > آفریقا و خاورمیانه

 
زندگی نامه قصاب صبرا و شتیلا/ تقویت حس عرب‌ستیزی از كودكی در شارون
خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: آریل ساموئل مردخای شرایبر معروف به آریل شارون در ۲۷ فوریه ۱۹۲۸ در روستای کفر ملال از پدری لهستانی الاصل که ساکن قفقاز بود به دنیا آمد.
 


ادامه مطلب ...

عکس/ کشتی نوح اینجا ساخته شد

شهرت این مکان به خاطر روایات فراوانی است که محل ساخت کشتی نوح، فوران آب از تنور و محل فرود کشتی را ، مسجد کوفه می دانند.
بقیه در ادامه مطلب


ادامه مطلب ...
شنبه 21 دی 1392برچسب:کشتی نوح, مسجد کوفه, :: 16:22 :: نويسنده : غلامعلي ذوالفقاري

تاریخ انتشار: 
۱۷ دی ۱۳۹۲ - ۱۱:۲۸
تعداد نظرات: ۵ نظر
 
 
 
  دهم ربیع الاول سالروز ازدواج رسول اكرم(ص)با حضرت خدیجه است. 

طبق روايات شيعه و سني، خطبه عقد این زوج آسمانی را ابو طالب (ع) جاری کرد. مرحوم شيخ صدوق در كتاب من لا يحضره الفقيه مي‌نويسد :

هنگامى كه رسول خدا (ص) در جلسه خواستگارى حضرت خديجه‏(س) با پدر يا عموى او صحبت مى ‏كرد، ابو طالب در اجتماع قريش حضور يافت و خطبه عقد را اين چنين آغاز كرد :

»سپاس خداى را كه ما را از نسل ابراهيم و ذرّيّه اسماعيل قرار داد و براى ما خانه ‏اى نهاد كه مردمان گرد او طواف كنند  و نيز حرم امنى كه از اطراف جهان نعمت ها به سوى آن مي‌آورند ، و ما را در ديار خود بر مردم فرمانروا قرار داد .

آن گاه گفت : اين برادر زاده من محمّد بن عبد اللَّه بن عبد المطّلب با هيچ يك از مردان قريش سنجيده نشود جز آن كه برترى يابد ، و با هيچ كس از آنان قياس نگردد ، جز آن كه بزرگتر آيد اگر چه از مال دستش تهى است (لكن اين نقص نيست) ؛ زيرا كه مال نصيبى ناپايدار و سايه ‏اى زود گذر است ، و اكنون او را به همسرى با خديجه رغبتى است و خديجه را بازدواج با او شوقى، و آنچه از مهريّه و صداق باشد بر عهده من خواهد بود چه نقدينه و چه بر ذمّه، و او داراى موقعيّت حسّاسى است شخصيّت و مرتبه‏ اى رفيع دارد، و داراى زبانى است نرم و كاربر»

و خديجه را به همسري او درآورد و رسول خدا(ص) فرداى آن روز با وى عروسى كرد.


عشق و ولایت بدون مسئولیت‌پذیری، هوسی بیش نیست، باید خود را به وظائفی که نسبت به امام داریم، ملتزم سازیم و با او برای انجام خواسته‌ها و آرمان‌هایش عهد ببندیم، اهمیت این عهد ما در عصر غیبت راه نجات از فتنه هاست.

بقیه در ادامه مطلبادامه مطلب ...

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (پنج‌شنبه) در دیدار هزاران نفر از علما، فضلا، روحانیون و قشرهای مختلف مردم قم، یکی از ابعاد مهم حادثه 19 دی سال 1356 را اقدام و عمل، با تکیه بر ایمان راسخ و همراه با بصیرت، و در سخت ترین شرایط، دانستند و تأکید کردند: مهمترین درس حادثه 19 دی قم، این است که برای عبور از مشکلات باید با ایمان راسخ و بصیرت نسبت به دشمن و فراموش نکردن دشمنی او، بر توانایی ها و ابتکارهای داخلی ملت و استعدادهای جوان تکیه کرد و چشم به خارج ندوخت.

حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار که همزمان با سی و ششمین سالگرد قیام تاریخی مردم قم در 19 دیماه سال 1356 برگزار شد، با اشاره به یکی از آیات سوره روم قرآن کریم که خداوند نصرت و یاری مؤمنین را، حقی بر عهده خود می داند، گفتند: وعده حتمی خداوند متعال در این آیه، مربوط به شرایطی است که مؤمنین هیچ روزنه امیدی در مقابل جبهه عظیم دشمنان نداشتند و آن روزی هم که مردم و جوانان و طلاب قم برای دفاع از امام (ره) و پرچم برافراشته مبارزه بر ضد طاغوت، به خیابانها آمدند و خون آنها بر زمین جاری شد، هیچکس تصور نمی کرد که این حادثه، چنین تأثیر و برکتی خواهد داشت. ایشان تأکید کردند: اگر ایمان راسخ، با بصیرت، اقدام و عمل، و استقامت و ایستادگی همراه شود، نصرت الهی قطعی خواهد بود.

 

بقیه در ادامه مطلبادامه مطلب ...

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (پنج‌شنبه) در دیدار هزاران نفر از علما، فضلا، روحانیون و قشرهای مختلف مردم قم، یکی از ابعاد مهم حادثه 19 دی سال 1356 را اقدام و عمل، با تکیه بر ایمان راسخ و همراه با بصیرت، و در سخت ترین شرایط، دانستند و تأکید کردند: مهمترین درس حادثه 19 دی قم، این است که برای عبور از مشکلات باید با ایمان راسخ و بصیرت نسبت به دشمن و فراموش نکردن دشمنی او، بر توانایی ها و ابتکارهای داخلی ملت و استعدادهای جوان تکیه کرد و چشم به خارج ندوخت.

حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار که همزمان با سی و ششمین سالگرد قیام تاریخی مردم قم در 19 دیماه سال 1356 برگزار شد، با اشاره به یکی از آیات سوره روم قرآن کریم که خداوند نصرت و یاری مؤمنین را، حقی بر عهده خود می داند، گفتند: وعده حتمی خداوند متعال در این آیه، مربوط به شرایطی است که مؤمنین هیچ روزنه امیدی در مقابل جبهه عظیم دشمنان نداشتند و آن روزی هم که مردم و جوانان و طلاب قم برای دفاع از امام (ره) و پرچم برافراشته مبارزه بر ضد طاغوت، به خیابانها آمدند و خون آنها بر زمین جاری شد، هیچکس تصور نمی کرد که این حادثه، چنین تأثیر و برکتی خواهد داشت. ایشان تأکید کردند: اگر ایمان راسخ، با بصیرت، اقدام و عمل، و استقامت و ایستادگی همراه شود، نصرت الهی قطعی خواهد بود.

 

بقیه در ادامه مطلبادامه مطلب ...

حكومت و سياست در سيره امام حسن عسكرى (ع )

حضرت امام هادى و امام عسكرى (ع )، على الاجبار به سامراء بسر مى بردند كه در آن زمان پايتخت خلافت بود، و در محلى بنام <العسكر> كه محل نظاميان و پادگان نظامى بود، خانه براى شان انتخاب كرده بودند. حضرت امام عسكرى (ع ) مدت شش سال اقامت خود در سامراء ، يا در حبس بود و يا اگر آزاد بود، تحت نظر و ممنوع الملاقات بود.

 بقیه در ادامه مطلب

 

 ادامه مطلب ...
پنج شنبه 19 دی 1392برچسب:, :: 15:5 :: نويسنده : غلامعلي ذوالفقاري

«سلسلة الذهب» به معنای زنجیر طلا، نام یکی از احادیث مشهور امام رضا علیه السلام است. در اینجا می‌خواهیم به کمک این روایت و حواشی آن، قدری برای زندگی خود الگو بگیریم.حدیث سلسله الذهب چیست؟

 بقیه در ادامه مطلبادامه مطلب ...
یک شنبه 15 دی 1392برچسب:حدیث سلسله الذهب, :: 14:27 :: نويسنده : غلامعلي ذوالفقاري
کربلایی ست تنت، از چه در این جایی تو؟! پاسبان حرم دختر زهرایی تو
عکسی که مشاهده می کنید، تصویری از سنگ مزار یکی از شهدای مدافع حرم حضرت رینب(سلام الله علیها) در گلزار شهدای شهر اهواز می باشد. به گزارش جهان، قطعه شعر زیبایی بر ایم سنگ مزار حک شده است که به یاد آن شهید عزیز ، می خوانیم:
 
خفته در سینه خاک، آینه هستی یا ماه؟
کیستی؟ خادم درگاه اباعبدالله !
کربلایی ست تنت، از چه در این جایی تو؟!
پاسبان حرم دختر زهرایی تو
بوی خون شهدا می وزد از پیکر تو
سایه زینب کبراست کنون بر سر تو …
 
شادی روح بلندش صلوات
 
 
جمعه 13 دی 1392برچسب:, :: 2:14 :: نويسنده : غلامعلي ذوالفقاري
روایتی از استاد فاطمی نیا از تلاش ها برای فراموش شدن نام رسول اکرم(ص)
ابن تیمیه به نظر بنده اعداء عدو شیعه است، اغراق نمی کنم، به لطف خدا می دانم، در این مطالعات ناقابلی که داشته ام به تندی ابن تیمیه ندیده ام، ابن تیمیه یک کتابی دارد، که ای کاش این کتاب را اهل تسنن، آن هایی که می گویند معاویه رضی الله عنه!بخوانند.
بقیه را در ادامه مطلب بخوانید


ادامه مطلب ...
جمعه 13 دی 1392برچسب: فاطمی نیا, معاویه, :: 2:6 :: نويسنده : غلامعلي ذوالفقاري
اعمال و وقایع رخ داده در ماه ربیع‌الاول به عنوان سومین ماه قمری، به شرح زیر است.

در این ماه آثار رحمت خداوند هویداست و ذخایر برکات خداوند و نورهای زیبایی او بر زمین فرود آمده است، زیرا میلاد رسول خدا (ص) در این ماه است و سزاوار است که همه علاقه‌مندان مکتب اهل بیت(علیهم السلام) آن را ارج نهند و گرامی بدارند.

 

ماه ربیع‌الاول آمیخته با خاطره غم‌انگیزی چون شهادت امام حسن عسکری(ع) و مطابق روایت معروف، ماه میلاد مبارک پیامبر گرامی اسلام(ص) و حضرت صادق(ع)، هجرت پیامبر اکرم(ص) از مکه به مدینه، آغاز امامت پربرکت حضرت بقیة اللّه(عج) و ماه رخداد واقعه عظیم «لیلة‌المبیت» است.

بقیه ذر ادامه مطلبادامه مطلب ...
جمعه 13 دی 1392برچسب:ماه ربیع الاول, :: 1:39 :: نويسنده : غلامعلي ذوالفقاري
نگاهی به یک خرافه رایج؛
این باور غلط که به صورت بشارت بهشت از قول پیامبر (ص) در راستای خوشنودی ایشان از پایان یافتن ماه صفر و آغاز ماه ربیع الاول صورت می‌گیرد...
با پایان یافتن ماه صفر و حلول ماه ربیع الاول شاهد رواج یک باور غلط در جامعه ایمانی هستیم که در شرایط کنونی از طریق پیامک یا ایمیل، منتشر می‌شود.

این باور غلط که به صورت بشارت بهشت از قول پیامبر صلوات الله علیه و آله در راستای خوشنودی ایشان از پایان یافتن ماه صفر و آغاز ماه ربیع الاول صورت می‌گیرد، متأسفانه باعث شده اصل و شأن حدیث، مورد غفلت قرار گرفته و مفهوم آن وارونه جلوه داده شود.

و اما اصل واقعه چیست؟

 بقیه در ادامه مطلب


ادامه مطلب ...
جمعه 13 دی 1392برچسب:, :: 1:35 :: نويسنده : غلامعلي ذوالفقاري

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 21 صفحه بعد

درباره وبلاگ

به وبلاگ من خوش آمدید
آخرین مطالب
پيوندها

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان دبير دين و زندگي و آدرس zolfaghari.LoxBlog.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.