سیری بر اندیشه صهیونیسم
دبير دين و زندگي
ديني

سیری بر اندیشه صهیونیسم

سایت قدسنا

جنبش صهیونیسم در اواسط قرن نوزدهم میلادی به رهبری تیودور هرتزل فعالیت خود را آغاز کرد. اهداف صهیونیسم در تأسیس وطنی ملی برای یهودیان خلاصه می شود. آنها در کنفرانس بال در آغاز سال 1897م. فلسطین را به بهانه این که در برهه ای از زمان در آن زیسته اند، انتخاب کردند. جنبش صهیونیسم عملاً موفق شد که حکومتی خارجی در قلب سرزمین های عربی یعنی در فلسطین تشکیل دهند و بیش تر ساکنان این سرزمین را آواره کنند. صهیونیست ها همچنین موفق شدند حمایت بیش تر اعضای سازمان ملل را کسب کنند و پس از به رسمیت شناختن دولت عبری به وسیله این کشورها نوعی مشروعیت بین المللی کسب کردند. پس از فروپاشی خلافت عثمانی و کناره گیری ترکیه از جهان عرب و اسلام، فلسطین تحت قیمومت انگلستان درآمد و پس از انتقال مرکز ثقل صهیونیسم جهان به بریتانیا تعدادی از صهیونیست ها به مناصب عالی از جمله عضویت در کابینه دولت انگلیس و پارلمان این کشور رسیدند و بالفور وزیر امور خارجه وقت انگلستان با صدور بیانیه معروف خود بخشی از فلسطین را به صهیونیست ها بخشید. این چنین دولت اسرائیل در 15 مه 1948 درست زمانی که نیروهای بریتانیای فلسطین را ترک کردند، تشکیل شد.

رویکرد نژادپرستانه بخش آموزش رژیم صهیونیستی
یهودیان معتقدند که همه مردم جهان به آنها ظلم کرده اند به این علت کینه کلیه ملت ها به ویژه عرب ها را به دل گرفته اند. صهیونیست ها بر این باور هستند که ملت های عرب سرزمین آنها را سلب و نهب کرده اند. دکتر مارتا هیلر استاد دانشگاه حیفا در رابطه با سرشت انسان اسرائیلی می گوید:
حرص و طمع و بلندپروازی خصیصه اصلی اسرائیلی هاست، این خوی انسان اسرائیلی را بر آن می دارد تا خود را از سایر ملل متمایز سازد. این مسأله از دوگانگی ریشه دار میان مطلوب و موجود و اصطکاک هویت و ماهیت حکایت دارد. هیلر در پایان این سؤال را مطرح می کند که آیا احساس گناه و از خود بیزاری انسان اسرائیلی عامل اساسی سوق دهنده وی برای یافتن هویتش است؟

خصوصیات شخصیتی انسان صهیونیستی
1ـ تعصب: عامل تعصب ورزی یهودیان نشأت گرفته از اندیشه خودبرتر بینی و مبرا دانستن خود از هر گناهی است. تا جایی که آنها نه تنها خود را نابغه می پندارند بلکه معتقدند که امت برگزیده خداوند هستند.
2ـ عزلت و انزوا طلبی: همچنین مشخصه دیگر شخصیت انسان اسرائیلی عزلت گزینی و انزوا طلبی و احساس مظلومیت است. همین امر آنها را واداشت که در قالب نابغه و صاحبان مذاهب و افکار و اختراعات و تکنولوژی به جبران گذشته بپردازند.
3ـ پیمان شکنی: این صفت خصیصه بارز ملت یهود است. در بیش تر کتب آسمانی به خصوص در قرآن کریم به این نکته اشاره شده است و واقعیت موجود نیز بر آن صحه می گذارد. توافق نامه های بسیاری با آن ها منعقد شد و آن را نقض کردند. اگر به سیستم آموزشی اسرائیل به عنوان معرف هویت یهودی نگاهی بیاندازیم، متوجه می شویم که برنامه های تربیتی مراحل مختلف آموزشی یهودیان از سه عامل ذیل نشأت می گیرد:
1ـ خصلت، فلسفه، ارزش ها، اهداف و شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه صهیونیست و بلندپروازی ها و طرح های توسعه فراگیر.
2ـ خصوصیات روحی و ضروریات رشد و نموی دانش آموختگان صهیونیست.
3ـ گرایش های تربیتی معاصر.
اگر بخواهیم که با برنامه های نهادهای دانشگاهی رژیم صهیونیستی آشنا شویم باید مسائل مذکور را در نظر بگیریم..

جامعه صهیونیستی در فلسطین اشغالی
ترکیب اجتماعی جامعه اسرائیلی در فلسطین اشغالی آمیخته ای از موارد متناقض است. به گونه ای که به عدم همگرایی مشهور است. جامعه رژیم صهیونیستی آمیخته ای از بنیانگرایان، فرهنگ ها، گرایش ها، آداب و رسوم متناقض و مختلف است و این مسأله یک نوع چندگانگی اجتماعی و فرهنگی در درون این جامعه ایجاد کرده است. علاوه بر یهودیان، ساکنان اصلی این سرزمین نیز در جامعه رژیم صهیونیستی حضور دارند که این امر بر پیچیدگی بافت اجتماعی اسرائیل افزوده است. یهودیان اسرائیل به دو گروه بزرگ و نزدیک به هم از لحاظ جمعیت و مختلف از نظر جایگاه اجتماعی تقسیم می شوند. هر گروه نیز بنا به طبیعت کار و محل مهاجرت (کشور متبوعش) به مجموعه های کوچک تقسیم می شود. رویکردهای جامعه اسرائیلی بافت اجتماعی، اهداف و وسایل تحقق بخشیدن به آنها و چگونگی آموزش آنها به کودکان یهودی در مراحل مختلف آموزشی به صورت غیر مستقیم را نشان می دهد. برای شکافتن بیش تر این موضع باید گفت که جامعه اسرائیلی جامعه ای نژادپرست و متشکل از یهویان تندرو کشورهای مختلف جهان است که در فلسطین گرد هم آمده اند. صهیونیست ها با اشغال فلسطین در ایجاد این جامعه و توسعه آن موفق شدند و دولتی پیشرفته و دارای توانایی های مادی و معنوی تأسیس کردند.
از جمله ویژگی های اساسی اقتصاد رژیم صهیونیستی:
1ـ گستردگی علی رغم جمعیت اندک ساکنان اسرائیل.
2ـ تکیه بر جذب نیروی انسانی و اموال.
رژیم صهیونیستی با تحقق این مهم اکنون زرادخانه های اتمی خطرناک و پیشرفته ترین سلاح های نظامی را در اختیار دارد. این پیشرفت نیز به علت توجه جامعه صهیونیستی تکنولوژی پیشرفته و نهادهای علمی حاصل شد. علاوه بر آن میانگین رشد اقتصادی رژیم صهیونیستی در سال 1992م. سه برابر رشد اقتصادی مصر بود. علت این تفاوت فاحش نیز به تکیه اقتصاد دولت عبری یه تکنولوژی پیشرفته و عقب ماندگی مصر در این زمینه باز می گردد، چرا که اقتصاد مصر بر تکنولوژی ساده استوار است. در واقع پیشرفت اقتصادی دولت عبری مرهون کمک های مالی پیاپی و وام های دریافتی از آمریکاست و خود دولت آمریکا نقش مهمی در این راستا ایفا می کند. کمک های هنگفت سازمان های خصوصی نیز نقش مؤثری در این زمینه داشته اند. از سوی دیگر، کمک های 52 میلیون دلاری سالیانه آمریکا از سال 1961 تا 1965 در نیمه اول دهه هشتاد به 9/2 میلیارد دلار رسید و این مسأله تأثیر شایان توجهی در شکوفایی اقتصاد دولت عبری داشت. اسرائیل این کمک ها را ناچیز قلمداد کرده و حتی آریل شارون در نشست کابینه خود می گوید:«ایالات متحده آمریکا 70 میلیارد دلار به علت خدماتی نظامی اسرائیل به نیروهای آمریکایی به این کشور بدهکار است.»
جامعه اسرائیلی بر ضرورت تمسک به سرزمین و محافظت از آن بسیار تأکید دارد. آنها از عرب ها به علت فروش زمین هایشان بیزارند. البته علت فروش اندک زمین ها به یهودیان در فلسطینی به سیاست های صهیونیستی انگلیس در آن دوره باز می گردد. صهیونیست ها با تمسک به اندیشه های سرطانی و شیطانی خود در پی سیطره بر اراضی فلسطین بدون خریدن آنها و ارتکاب کشتارهای دسته جمعی برآمدند و به اقدامات وحشیانه و ددمنشانه ای علیه فلسطینیان دست زدند و زمین های را که تصرف و مصادره می کردند، نمادی از عقیده دینی یهودیان می دانستند. از اینجاست که مهم ترین هدف رژیم صهیونیستی محافظت از زمین های اشغال شده و چنگ زدن به آنها و جنگ برای تصرف هر چه بیش تر زمین بود. جامعه صهیونیستی به شدت از زبان عبری و میراث یهودی پاسداری می کند. صهیونیست ها تأکید زیادی روی یادگیری این زبان حتی قبل از رفتن به مدرسه دارند به گونه ای که کتاب های درسی به این زبان نوشته می شود و جایگاه مهمی را در مدارس و مراکز آموزشی به خود اختصاص داد. کودکان صهیونیست در مهد کودک و در اردوها و دیگر فعالیت ها مجبورند که به زبان عبری تکلم کنند تا به سرعت آن را یاد بگیرند. زبان عبری در جامعه صهیونیست تنها زبان دین و وسیله ای برای مخاطب قرار دادن و ایجاد ارتباط با دیگران نیست بلکه عامل ایجاد وحدت و عمق بخشیدن به روابط اجتماعی و حس وطن دوستی در میان صهیونیست هاست.
اگر رژیم صهیونیستی برای احیای زبان عبری تلاش می کند و به میراث یهود و عقاید پوشالی و باطل خود متمسک است، به طریق اولاتر باید عرب ها بر زبان نوشتاری عربی محافظت و آن را ترویج کنند. اکنون لهجه های محلی در میان عرب ها رواج دارد و به ندرت با زبان قرآن تکلم می شود. همچنین رژیم صهیونیستی به آموزش زبان های دیگر در مدارس و مراکز آموزشی توجه زیادی می کند و آن را عامل اصلی شناخت فرهنگ و چگونگی ارتباط با تمدن غرب می داند. این رژیم از فرهنگ غرب و شیوه های تربیتی در کشورهای غربی به عنوان یکی از راهکارهای مناسب برای پشتیانی از فرهنگ خود استفاده می کند. همچنین نهادهای اجتماعی صهیونیست ها توجه قابل ملاحظه ای به گسترش روحیه نظامی گری در میان نوجوانان و جوانان می کنند. رژیم صهیونیستی از علم به عنوان وسیله ای جهت تحقق هدف مهم و اساسی خود در توسعه و پیشرفته کردن توانایی های نظامی استفاده می کند و با تکیه بر پشتوانه نظامی خود همیشه آماده نبرد است و در این راستا دائماً خود را در زمینه های مختلف آماده می کند و به ترویج روحیه جنگ آوری و تجاوزگری در میان جوانان مباردرت می ورزد و از تمام امکانات برای یکپارچه کردن جامعه اسرائیلی و جلب حمایت آنها از فعالیت های نظامی بهره می جوید. در حالی که کشورهای عربی به دنبال راه های مختلف برای ایجاد تفرقه در میان ملت های عرب و ترویج روحیه نومیدی در میان جوانان و نوجوانان هستند. یهودیان متخصص در زمینه های متعدد از وقتی که وارد فلسطین شده اند با درک اهمیت زیاد مهارت های شغلی به آموزش آنها می پردازند و ارزش بسزایی برای پیشرفت و کار جهت تحقق اهداف خود قائل هستند. آنها متأثر از افکار هارون دیوید گوردن و سازمان های آموزش فنی حرفه ای در اسرائیل مانند سازمان های ذیل هستند:
1ـ سازمان امل.
2ـ سازمان نعمات.
3ـ سازمان بازآموزی شغلی.
4ـ سازمان هداسا.
5ـ سازمان ویزو.
6ـ سازمان زنان مزراحی.
7ـ سازمان جوانان فعال.


 


نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

دو شنبه 2 دی 1392برچسب:صهیونیسم, :: 10:58 :: نويسنده : غلامعلي ذوالفقاري

درباره وبلاگ

به وبلاگ من خوش آمدید
آخرین مطالب
پيوندها

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان دبير دين و زندگي و آدرس zolfaghari.LoxBlog.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.