تحکیم وحدتی ها که هستند
دبير دين و زندگي
ديني

91

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۱ ساعت ۱۴:۰۷
تحکیم وحدت تشکلی با قدمتی تقریبا معادل سن انقلاب ( ۳۳ سال) است، ساختاری که از ابتدا برای کمک به اهداف نظام اسلامی بنا نهاده شد و تا امروز دستخوش اتفاقات زیادی بود همانطور که در نظام اتفاقات زیادی رقم خورد. بدیهی است جزئی از این ساختار بودن افراد را دارای هویتی مشخص می سازد (همانطور که عضوی از نظام جمهوری اسلامی بودن) و در فضاهای مختلف از جمله رسانه وسیاست فضای رشد فردی را هموارتر می سازد و یا انکه استفاده از عناوین ان می تواند اهداف گروهی و حزبی را تامین نماید همانطور که معاندین برای بیان دانشجویان مقابل نظام بارها از این نام استفاده های بی جا کرده اند. در هفته های اخیر افرادی با عناوینی خودساخته و یا غالب کردن خود در ساختار تحکیم بدون شناسنامه ی مشخص تشکیلاتی از این نام بهره بردند و یا بیانیه های مختلفی که از سوی معاندین نظام با نام این تشکل صادر می شود به همین مناسبت لازم دیدم مواردی را در مورد تحکیم وحدت و چگونگی عضویت در ان تذکر دهم.

برای هر هویتی می توان دو نوع ظاهر وباطن قائل شد، ظاهری که خود را با ان معرفی می کنیم و باطنی که با ان هستیم و در خلوتهایمان قبولش داریم. مانند مسلمان بودن که به قول شهید مطهری دو نوع شناسنامه ای و وراثت و یک نوع تحقیقی است.اصالت یک انسان اول به انی است که تحقیقا پذیرفته و بعد به ملا ظاهر می کشاند.

در مورد تشکیلات و ساختارهای اجتماعی می توان این قاعده را تسری داد یعنی ساختاری که باطنش را پذیرفته ایم و بعد در سلک ظاهر در امده و در ساختارش خود را معرفی می کنیم. بنابراین اگر فردی در ظاهر و باطنش ناهمخوانی وجود داشته باشد مصداق نفاق قرار می گیرد (در اینجا ساختارهای تشکیلات اسلامی مدنظر است) انگیزه های نفاق در افراد متفاوت است و به این مهم نمی پردازم.

پیدایش انجمنهای اسلامی بر اساس تعالیم وحدت بخش اسلام و دغدغه های دینی بوده است اما اینکه انجمنهای اسلامی به مرور پایگاهی شد برای دغدغه های غیر دینی بحثی است که تا امروز به طرقی انجمنهای اسلامی با ان درگیر هستند. از جمله سوالاتی چون: اسلام و گستره ی ان تا چه میزان است؟ برخی معتقدند تنها به ظواهر باید بسنده کرد و برخی پا را فراتر می نهند و ظلم به دیگران بی اخلاقی و قانون شکنی در جامعه یا تشکیلات اسلامی را مصداق انحراف از دین می دانند هر چند شفاف نبودن این مسائل را می توان عدم گسترش فقه سیاسی و تسری ان در جامعه دانست اما اینکه امروز چه کسانی اسلامی هستند و انجمنی را تشکیل می دهند بحث گسترده ای است و یا اینکه چه کسانی از همین انجمنهایی که باید اسلامی باشند به شورای مرکزی تحکیمی که جایگاه وحدت بخشی به این انجمنها را دارد .

در اصول کلی مرامنامه دفتر تحکیم وحدت امده است:
۱. اعتقاد به مکتب اسلام...
۲. ایمان به اصول پنجگانه...
۳. اعتقاد به اسلام فقاهت...
۴. اعتقاد به ولایت فقیه به عنوان تبلور اسلام راستین و نیابت امام عصر عج در زمان غیبت کبری
۵. با اعتقاد به حقانیت انقلاب اسلامی با کلیه ی مظاهر باطل در هر بعدی مقابله نموده..
۶. قانون اساسی را یکی از ثمرات عظیم جمهوری اسلامی دانسته و در جهت تثبیت و حاکمیت ان بر کلیه ی شئون جامعه تلاش خواهیم کرد

در بخش اهداف ان چنین امده است:
۱. تلاش راهگشا در جهت تعمیق و گسترش انقلاب اسلامی و تقویت نظام جمهوری اسلامی با در اختیار نهادن قوه ابتکار ابداع و راهیابی دانشجویان در خدمت نیروی عظیم ملت
۲. تلاش در جهت استمرار انقلاب فرهنگی در سطح جامعه ... با اجرای فرامین و رهنمودهای امام خمینی به منظور ایجاد نظامی منطبق بر معیارهای اسلامی
۳. مشارکت و تلاش در جهت وحدت و تشکل امت اسلامی تحت نظر ولی فقیه که تمامی گروهها و دستجات معتقد و متعهد به ولایت فقه را در بر می گیرد.
۴. ایجاد و گسترش زمینه کار فکری عقیدتی و ... تهذیب نفس و ...و ترویج عقاید اخلاق و اعمال اسلامی

در خط مشی تشکیلاتی ان چنین امده است:
۱. اعتقاد به حاکمیت اخلاق و تقوی و شعائر اسلامی در مفهوم وسیع وجامع ان در تشکیلات
۲. اعتقاد به وسیله بودن تشکیلات در طول ولایت فقیه در جهت حاکمیت مکتب و نقی هر گونه اصل شدن ان
۳. اعتقاد به شورا و مشورت در تصمیم گیری و اجرای مسئولیت ها با توجه به حدود و اختیارات و ضوابط و مقررات شورا
۴. تعهد شرعی اعضا ضمانت اجرای وظایف و مقررات تشکیلات می باشد و بر مبنای اصل وفای به عهد تمامی اعضا ملزم به رعایت مقررات و انجام وظایف هستند
5. اعتقاد به تولی در بین اعضا و حفظ شخصیت و ارزش جمعی و نفی هر گونه انشقاق و دسته بندی

در اساسنامه ماده ی ۲ امده است که هدف اتحادیه عبارت است از تلاش و کوشش دسته جمعی دانشجویان مسلمان در تداوم تشکل اسلامی دانشجویی به منظور رسیدن به اهداف مندرج در مرامنامه. همینطور که اصل و ماهیت بوجود امدن تحکیم ابزاری برای تقویت نظام محسوب می شود قوانین قرار داده شده در اساسنامه تحکیم نیز برای محقق شدن مرامنامه است و اگر فرد یا افرادی با هر عنوانی از ساختار، بر اصول و اهداف مرامنامه منطبق نباشند مصداق همان نفاق قرار می گیرند که با انگیزه های متفاوتی از اساسنامه و یا عناوین ان برای اهداف خود کیسه می دوزند.

قانون ضابطه ای است که برای باطنی وضع می شود و هدف از اجرای قانون رسیدن به روح قانون است، قانون بدون در نظر گرفتن روح ان تنها در بازه ی کوتاهی از زمان انگیزه های افرادی را تامین می کند، و قانون کارامد ان است که فرد با توجه به اهداف قانون مجریش باشد.

بعد از انشقاق دفتر تحکیم و تبدیل شدن ان به دو طیف علامه و شیراز، طیف علامه از حامیانی همچون گروههای معاند نظام برخوردار و طیف شیراز منصوب به نظام و حاکمیت قلمداد شد. هر کدام از این دو طیف از طریق همین دو دسته حامیان دارای رسمیت بودند. زمانی که دشمنان می خواستند از نیروهای مردمی و دانشجویان صبحت کنند طیف علامه و بیانیه هایی که انها مورد نظرشان بود و زمانی که نظام از تحکیم صحبت می کرد منظورش طیف شیراز بود.

در کمترین کلام طیف علامه یعنی انانی که به انچه ارث برده بودند و در لوای اسمش فعالیت می کردند پایند نبودند و شیراز یعنی اصرار بر پایبندی عملی به انچه ارث برده بوند. بعد از ان چه بیانیه هایی که به اسم تحکیم نوشته نشد و چه مصاحبه هایی با جایگاههای ان و عناوین خودساخته صورت نگرفت!

ولی چه کسی در حقیقت تحکیمی است و چه کسانی نیستند؟
با توجه به مرامنامه و اساسنامه ی ان که صراحتا مصر به ارزشهای انقلاب و وفاداری در چارچوبهای ان است بدیهی است پایبندان به ان در معنا تحکیمی هستند و در ظاهر انان که در ساختار اساسنامه ای ان وارد شدند، تحیکم دارای دو نوع عضو است:

۱. عضو شورای عمومی که متشکل از افراد و اعضایی است که عضو انجمنهای ملحق شده به تحکیم می باشد که این انجمنها نیز با گذراندن مراحل تشکیلاتی و به اثبات رسیدن پایبندی نظری و عملی به مرامنامه ی تحکیم به عضویت تحکیم می رسند و در ساختار تشکیلاتی نیز هر کدام از این اعضا می توانند دارای مراتب مختلفی باشند.

۲. عضو شورای مرکزی که این اعضا در انتخابات هر ساله ی تحکیم به نمایندگی از انجمن خود یا ۳ انجمن به این سمت می رسند. بدیهی است که بعد از انتخابات تحکیم اعضای شورای مرکزی فاقد اختیارات می شوند.
کمیسیونهای تحکیم عبارتند از:
۱. کمیسیون تشکیلات
۲. کمیسیون اموزش و تحقیقات
۳. کمسیون تبلیغات
۴. کمیسیون انقلاب فرهنگی
۵. کمیسیون حوزه و دانشگاه
۶. کمیسیون جنگ

اختیارات هر کمیسیون در اساسنامه وجود دارد. طبق اساسنامه تحکیم می تواند سخنگوی خود را به رسانه ها معرفی کند. در اوایل تاسیس دفتر تحکیم وحدت پایبندی به ساختار و اساسنامه ی ان بسیار زیاد بود ولی در زمان ظهور و بروز عده ای در تحکیم که بعدها به طیف علامه شهرت پیدا کردند، می توان گفت بی قانونی و در نظر نگرفتن اساسنامه و روح ان مرامنامه به یک میراث تبدیل شد که حتی تا سال گذشته در اعمال توابین انان شاهد بودیم.

امروز به نظر می رسد بار دیگر این ساختار مورد توجه و اهتمام قرار گرفته است و هر کسی که تخلف در اساسنامه و یا حتی بی اعتقادی به مرامنامه داشته باشد نمی تواند بی ربط به منطق فکری طیف علامه داشته باشد. طبق اساسنامه جز ساختار فعلی تحکیم ساختار اضافه شده ی دیگری وجود ندارد و اگر وجود دارد انتظار می رود دبیر کمیسیون تشکیلات دفتر تحکیم به صورت رسمی چگونگی شکل گیری ان و ضوابط مربوط به انرا که هماهنگ با اساسنامه است اعلام نماید،تا رسانه ها بدانند چه کسانی دارای وجاهت قانونی استفاده از جایگاهها و عناوین دفتر هستند. لازم به ذکر است که بی اطلاعی رسانه ها از ساختار تشکیلاتی دانشجویی که بدون بررسی به نشر مطالبی با عناوینی از دفتر تحکیم وحدت می پردازند، یا از نقاط ضعف رسانه است و یا کوتاهی دبیر کمیسیون تشکیلات تحکیم که تا امروز به تشریح ساختار قانونی تحکیم نپرداخته است و البته دفتر تحکیم وحدت می تواند این رسانه ها را به عنوان نشر اکاذیب مورد پیگرد قانونی قرار دهد.

تقوای الهی را برای همه چه فعالین رسانه چه فعالین دانشجویی از خداوند منان طلب می کنم.
(مرامنامه و جزئیات ان در سایت تحکیم موجود است)


نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

چهار شنبه 18 بهمن 1391برچسب:تحکیم وحدت, :: 19:12 :: نويسنده : غلامعلي ذوالفقاري

درباره وبلاگ

به وبلاگ من خوش آمدید
آخرین مطالب
پيوندها

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان دبير دين و زندگي و آدرس zolfaghari.LoxBlog.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.