امتحان نهایی دینی 3 خرداد 86 با جواب
دبير دين و زندگي
ديني

 

امتحان نهایی خرداد 86 دینی 3
 - آیات زیر را ترجمه کنید 2 نمره
و لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا   وهرگز خداوند قرار نمی دهد 5/0 نمره برای کافران راه تسلطی بر مومنان.5/0
و قضی ربک الّا تعبدوا الّا ایّاه و بالوالدین احساناً   و حکم کرده است پروردگارت که عبادت نکنید جز او را 5/0   و به پدر و مادرتان نیکی کنید . 5/0
 - آیه زیر را تکمیل کنید و یک پیام از آن استخراج کنید
3- انما یرید الله .. لیذهب عنکم الرجس اهل البیت 5/0....و یطهرکم تطهیر این آیه عصمت ÷یامبر حضرت علی و فاطمه و امام حسن و امام حسین (ع) را بیان می کند 5/0اً
 -مفاهیم زیر را تعریف کنید .5/1نمره
طاغوت : کسانی که به مردم فرمان می دهند و قانون کذاری می کنند در حالی که خدا آن ها را تعیین نکرده و فرمان و قانونشان نشات گرفته از قرآن یعنی برخاسته از فرمان الهی نیست طاغوت نامیده می شوند
تفقه تفکر عمیق در دین و احکام دینی را تفقه می گویند
6-ولی فقیه:   از میان فقیهان دارای شرایط آن کسی که توانایی لازم برای بر پایی و اداره ی حکومت را دارد . رهبری جامعه را به دست می گیرد و به پیاده کردن قوانین الهی در جامعه اقدام می کند فقیهی که این مسئولیت را بر عهده دارد ولی فقیه نامیده می شود
 -به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید
7- ولی فقیه به جند روش انتخاب می شود؟ 1نمره دو روش یک مرحله ای 25/0 در شیوه ی یک مرحله ای یا مستقیم مرده با حضور در اجتماعات و راه پیمایی ها رهبر را انتخاب می کنند مثل انتخاب امام خمینی 25/0 غیر مستقیم یا دو مرحله ای 25/0 در این روش مردم ابتدا نمایندگان خبره ی خود را انتخاب می کنند و آنان نیز در میان مجتهدین کسی را که شایسته رهبری دیدند انتخاب می کنند مثل انتخاب امام خامنه ای 25/0
8-آیا می توان تحریکات بیرونی و شرایط اجتماعی و اقتصادی را عامل اصلی گناه دانست؟ 1نمره خیر درست است که عوامل بیرونی تحریک کننده و زمینه ساز گناهند اما قدرت روحی و اراده ی انسان می تواند در مقابل گناه بایستد و آن را شکست دهد
9-قرآن کریم راه پرورش کرامت نفس را چه می داند؟ برای یافتن عزت و پرورس آن در خود باید به سراغ سرچشمه ی آن رفت . قرآن کریم می فرماید هر کس به دنبال عزت است باید به سرچشمه ی آن مراجعه کند و راه دیگری وجود ندارد زیرا قرآن کریم تمام عزت را از آن خدا می داند و برای دیگری که در مقابل خدا باشد سهمی قائل نیست
10- آیا تفاوت میان مرد و زن به معنای برتری یکی بر دیگری است؟1نمره خیر این تفاوت ها به معنی برتری ذاتی یکی بر دیگری نیست , بلکه برای ایفای نقش تکمیلی در خانواده و جامعه ؛ بر اساس ویژگی های و روان شناختی و بهره مندی مناسب و به جا از توانمندی های متفاوت آن دو است
11- آمادگی زیستی و روحی ازدواج نیازمند چند بلوغ است؟ 1نمره دو بلوغ یکی بلوغ جنسی و دیگری بلوغ فکری و عقلی که مدتی پس از بلوغ جنسی ایجاد می شود و نباید فاصله ی بلوغ جنسی و عقلی با ازدواج زیاد شود و تشکیل خانواده به تاخیر افتد
12-نقش مرد در خانواده را نام ببرید. 1نمره 1- تامین هزینه زندگی خانواده 2- مدیریت و نگاهبانی از حریم خانواده 3- رابطه ی محبت آمیز با همسر 4- محبت و نظارت پدری
 -به سوالات زیر پاسخ کامل دهید: 
13-چرا هدایت یک <<اصل عامم و همگانی>>در نظام خلقت است؟1نمرهخدای جهان خالق حکیم است , هیچ موجودی را بیهوده و عبث خلق نمی کند . خلق بی هدف نشانه ی نقص و ضعف و نا آگاهی است و این ویژگی ها نمی تواند در خدا وند باشد هر مخلوقی را برای هدفی حکیمانه آفریده است و آن را به سوی هدفش هدایت می کند پس هدایت یک اصل عام و همگانی در نظام خلقت است
14-چرا <<عصمت>>در حوزه ی مسئولیت های مربوط به رسالت ضروری است؟ 1نمره اگر پیامبر در دریافت و ابلاغ وحی معصوم نباشد دین الهی به درستی به مردم نمی رسد و امکان هدایت از مردم سلب می شود  دوم اگر پیامبر در مقام تعلیم و تبیین دین معصوم نباش امکان انحراف در تعالیم الهی پیدا می شود و اعتماد مردم به دین از دست می رود   و اگر پیامبردر هنگام اجرای فرمان الهی معصوم نباشد امکان دارد کارهایی مخالف دستورات الهی انجام دهد و مردم از او سر مشق بگیرند و به گمراهی و انحراف مبتلا شوند
15-توضیح دهید چگونه قرآن کریم (( در عین نزول تدریجی , انسجام درونی دارد؟با یان که 6236آیه قرآن کریم در طول 23 سال و در باره ی موضوعات متنوعی مانند توحید ؛ معاد , انسان , نظام خلقت , سرگذشت پیامبران , نظام اجتماعی ؛ اخلاق و احکام سخن گفته است . با وجود این نه تنها میان آیات آن تعارض و ناسازگاری نیست ؛ بلکه دقیق تر از اعضای یک بدن یا اجزای یک درخت هماهنگ و موید یک دیگرند
16- بر اساس آیه ی (( ان الله لا یغیرما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم )) علت غیبت امام زمان (عج) چیست ؟ 1نمرهاگر اکثریت یک ملت خواستار عدالت نباشند و با ظلم مبارزه نکنند همه ی آنه گرفتار حاکمان ظالم و ستمگر خواهند شد و از زندگی در جامعه ای با قوانین عادلانه , بی نصیب خواهند مان به همین جهت قرآن کریم می فرماید که تا گرو ه ها , اقوام و ملت ها تغییر نکنند خداوند نیز اوضاع و شرایط زندگی آنان را تغییر نخواهد داد . بنا بر این علت غیبت امام عصر (عج) عدم آمادگی روح جمعی جامعه می باشد
17- امامان علیهم السلام از دو جهتبا حاکمان زمان خود مبارزه می کردند. آن دو جهت چیست توضیح دهید؟ 5/1 نمرهاول از آن حهت که رهبری و هدایت جامعه از جانب خداوند به آنان سپرده شده بود و لازم بود که برای انجام دادن این وظیفه به پا خیزند و در صورت وجود شرایط و امکانات حاکمان غاصب را بر کنار کنند دوم از آن جهت که سکوت در مقابل ظلم و زیر پا گذاشتن قوانین اسلامی را گناه می دانستند و معتقد بودند که اگر حاکمی ؛ حقوق مردم را زیر پاگذارد و به احکام اسلامی عمل نکند . بر اساس حکم امر به معروف و نهی از منکر باید با او مقابله و مبارزه کرد
18- توضیح دهید آیا کسانی که فقط با دعا و گریه منتظر ظهور حضرت ولی عصر (عج) هستند می توانند یاران راستین امام باشند؟ 1نمرهخیر زیرا کسانی که در عصر غیبت تنها با گریه و دعا سر کنند و در نبرد حق علیه باطل ؛ عدالت خواهان علیه ستم پیشگان و پا برهنگان علیه مستکبران حضور نداشته باشند ؛ چنین کسانی جوهره ی شجاعت , از جان گذشتگی و صلابت روحی را به دست نخواهند آورد و در نبرد سهمگین سپاه امام علیه ستمکاران جهان ؛ صحنه را ترک خواهند کرد
-19- اعتقاد شیعه در باره ی موعود چیست1نمرهاعتقاد شیعه : بنا بر سخنان صریح پیامبر اکرم (ص) موعود و منجی انسان ها دوازدهمین امام و فرزند امام حسن عسکری (ع) است . حضرت مهدی (عج) هم نام پیامبر و کنیه ی اصلی ایشان همان کنیه ی پیامبر یعنی ابوالقاسم است ایشان آخرین ذخیره ی الهی است و با توجه خاص خداوند به حیات خود ادامه می دهد تا این که به اذن خداوند ظهور کند و حکومت جهانی اسلام را تشکیل دهد
20-چرا تدواوم مرجعیت علمی در عصر غیبت ضروری است؟1نمره دین به عنوان برنامه ی زندگی , به عصر پیامبر(ص) و امام (ع) اختصاص ندارد به دست آوردن احکام آن نیز ویژه ی آن دوران نیست ؛ علاوه بر این همواره مسائل جدیدی پیش می آید که یک مسلمان می خواهد بداند دین در باره ی آن چه حکمی دارد . بانکداری ؛ بیمه های اجتماعی ؛ نماز در هواپیما ؛ پیوند اعضا و خرید و فروش عضو از جمله این مسائلند یک فرد مسلمان در هنگام مواجهه با آن ها , نیازمند دانستن حکم اسلامی آن ها است . صد ها سوال وجود دارد که پاسخ دادن به آن ها جز با تکیه بر تخصص عمیق و تسلط کامل بر منابع دینی مقدور نیست . این کار در اصل در اختیار پیامبر و امام معصوم است که پاسخ های صحیح را به مردم عرضه کنند اما در دوره ی غیبت کبری که مردم به امام (ع) دسترسی ندارند نیازمند راهی است که مردم از طریق آن پاسخ سوال های خود را دریافت کنند .که به آن مرجع تقلید می گویند
21-تفاوت نظام اسلامی با سایر نظام های دموکراتیک رایج در جهان چیست؟1نمره تفاوت اصلی میان حکومت های دمکراتیک رایج در جهان و حکومت اسلامی در این است که حکومت اسلامی مسئول اجرای قوانین اسلامی است و فقیه تابع ضوابط و قوانین دینی است به همین جهت این نظام مردم سالاری دینی نامیده می شود ؛ اما دموکراسی رایج در جهان هدف خود را تامین خواسته های دنیوی مردم قرار داده است و نسبت به ارزش های الهی بی اعتنا است

نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

یک شنبه 24 ارديبهشت 1390برچسب:, :: 22:33 :: نويسنده : غلامعلي ذوالفقاري

درباره وبلاگ

به وبلاگ من خوش آمدید
آخرین مطالب
پيوندها

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان دبير دين و زندگي و آدرس zolfaghari.LoxBlog.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.