ديني 3 درس ششم
دبير دين و زندگي
ديني


درس 6 :تداوم رسالت

1- پیام آ یه " یا ایها الذین آمنوا اطیعوالله و اطیعوالرسول و اولي الامر منكم . ." را بنویسید. ا- هرمسلماني در هر دوره و زماني كه زندكي مي كند بايد در كار هاي خود فرمانبر خداوند ، پيامبر اكرم و ولي امر باشد 2- اگر مسلمانان در زندگي اجتماعي خود دچار اختلاف و كشمكش شدند بايد اختلاف خود را پيش خدا و رسول برند و اين نشانه ي ايمان آن ها بخدا و رسول است 3- در زماني كه رسول خدا در ميان مردم نيست به ولي امر كه جانشين پيامبر است و اطاعتش مانند اطاعت پيامبر است مراجعه كنند و از مراجعه يه طاغوت بپرهيزند
2- در باره ضرورت شناخت امام حدیثی از پیامبر اکرم (ص) نوشته و ترجمه کنید . پيامبر اسلام فرموده اند (( من ماتَ و لَم يَعرِف امامَ زمانهِ ماتَ ميتهً جاهليهً )) هركس بميرد و امام زمانش را نشناخته باشد به مرگ جاهلي مرده است
3- آیه مبارکه تطهیر را حفظ کرده و ترجمه كنيد و دو مورد از پیام های آن را بنویسد
" انما یرید الله .ليذهب عنكم الرجس اهل اهل البیت . و يُطَهِّرَكُم . تطهیرا " همانا خدا اراده كرده كه دور گرداند از شما اهل بيت پليدي و ناپاكي را و شما را كاملاً پاك و طاهر قرار دهد پيام آن عبارت اس از الف)- عصمت حضرت علي ، حضرت فاطمه و امام حسن و امام حسين عليهم السلام را اعلام مي كند ب)اراده ي خدا بر اين قرار گرفته اهل بيت از هر پليدي دور باشند ج)- چون اهل بيت را خدا پاك و طاهر كرده پس مطمئن ترين افراد براي سرپرستي جامعه پس از پيامبر (ص) هستند
4 - آیه مبارکه تطهیر به کدام یک از ویژگی های مهم اهل بیت اشاره دارد؟ عصمت
5- آیه ولایت را پس از ترجمه ، بنویسداین آیه در باره چه کسی نازل شده است ؟ در باره حضرت علي (ع)
” انما ولیکم الله و رسوله ولی شما تنها خدا ورسول او
و الذین آمنوا . . . . . . . . . . . و كساني كه ايمان آورده اند
الذین یقیمون الصلوه . . . . . همان كساني كه نماز به پا مي دارند . . . . .
و يوتون الزكات . . . . . . . . . . . و زکات می پردازند
و هم راکعون " در حالی که به رکوع رفته اند.
6- تبریک و تهنیت مردم به حضرت علی (ع) پس از پایان مراسم غدیر خم نشانه چیست؟ نشانه ي پذيرفتن ولايت ايشان پس از رحلت پيامبر (ص)
7 – در مراسم دعوت خویشان به اسلام حضرت علی (ع) از جانب پیامبر (ص) چگونه معرفی شد؟ پس از سه بار كه پيامبر (ص) پيام خويش را تكرار كردند و هر بار غير از حضرت علي (ع) كسي ديگر پاسخ نداد پس از آن پيامبر (ص) دست حضرت علي (ع) را در دست گرفت ؛ بيعت ايشان را پذيرفت و به مهمانان فرمود (( همانا اين علي برادر من ، وصي من و جانشين من در ميان شما خواهد بود ؛ فرمانش را بشنويد و از او اطاعت كنيد ))
8 – حديث ثقلين را بنويسيد از پیام های آن دو مورد بنویسید . پيامبر اكرم (ص) به طور مكرر از جمله در روزهاي آخر عمر خود فرمود
(( انّي تاركُ فيكُم الثقلين كتاب الله و عترتي اهل بيتي ما ان تمسكتم بهما لن تضلو ابدا و انَّهُما لن يفترقا حتي يردا علي الحوض ))
من در ميان شما دو چيز گران بها مي گذارم كتاب خدا و عترتم اهل بيتم را تا وقتي كه به اين دو تمسك بجوييد هرگز گمراه نمي شويد و اين دو هيچ گاه از هم جدا نمي شوند تا كنار حوض كوثر بر من وارد شوند پيام هاي حديث 1- كتاب خدا و اهل بيت دو يادگار گران بهاي پيغمبر هستند 2- همان طور كه قرآن وپيامبر لازم و ملزوم يك ديگرند و از هم جدا نمي شوند قرآن و اهل بيت هم هميشه با هم اند 3- چون قرآن هميشگي است وجود معصوم نيز در كنار آة هميشگي خواهد بود 3- قران و اهل بيت هردو باهم مايه نجات مسلكملنان هستند 4- با توجه به اين حديث اكنون كه قرآ‹ وجود دارد پس از اهل بيت كنار آن وجود بايد داشته باشد
9-چرا انتخاب پيامبر بر عهده ی مردم نيست واز جانب خدا صورت می گيرد؟ چون پيامبر و امام بايد معصوم باشند يعني از هرگونه خطا و اشتباه و گناه و فراموشي در امان باشند تا بتوانند مردم به آنها اعتماد كنند و هدايت واقعي صورت گيرد وجود اين توانايي در افراد را غير خدا كسي نمي داند به همين دليل انتخاب پيامبر و امام بر عهده ي فقط خداست و مردم نمي توانند در اين مورد دخالت كنند
10-تداوم کدام يک از قلمروهای مربوط به رسالت پيامبر اکرم «صلی الله علیه و آله و سلم» ضروری است؟ اين تداوم در چه شکلی انجام می گيرد؟ به جز دريافت و ابلغ وحي كه با اتمام نزول قرآن در زمان خود پيامبر تمام شد سه قلمرو رسالت پيامبر يعني مرجعيت علمي و ولايت ظاهري و ولايت معنوي پس از ايشان ادامه مي يابد و ايه مهم توسط امام معصوم كه از طرف خدا تعيين مي شود ادامه مي يابد
11-چرا تعيين امام بايد از جانب خدا و با اعلام پيامبر صورت گيرد و مردم نمی توانند امام تعيين کنند؟ از آنجا كه امام همه ي مسئوليت هاي پيامبر اكرم (ص) جز در يافت و ابلاغ وحي را دارد بايد از صفات و ويژگي هاي پيامبر برخوردار باشد تا مردم در درستي ِ راهنمايي ها و فرمان هاي وي به يقين و اطمينان برسند از جمله ي اين ويژگي ها عصمت است تشخيص دادن اين ويژگي براي انسان ها ممكن نيست بنابر ايه همان طور كه پيامبر را خدا تعيين مي كند تنها كسي كه مي تواند فرد شايسته امامت را تعيين كند خداست و معرفي آن به فرمان خدا از طريق قرآن و پيامبر (ص) انجام شده است
12-چگونه از آيه ی ولايت برای تعيين امامت حضرت علی (( عليه السلام))استفاده می شود؟ خداوند با نازل كردن آيه ي ولايت يك معيار و ملاك (( ايمان به خدا و اقامه ي نماز )) بود را براي ولايت پس از پيامبر تعيين كرد و رسول خدا مصداق آن كه حضرت علي (ع) بود به مردم معرفي كرد و اي براي آن بود كه مردم به چشم خود ببينند و از زبان پيامبر بشنوند وامكان كتمان و مخفي كردن آن از بين برود
13-پيامبر اکرم «ص»در اولين دعوت خويشان به اسلام جانشين خود را معين فرمود و انجام اين کار در ابتدای دعوت در بر دارنده ی چه پيامی است؟ اين مفهوم را دارد كه تعيين جانشين پيامبر همانند بعثت پيامبر اهميت دارد چرا كه اگر مردم پس از رحلت پيامبر به اعقاب خود برگردند و از غير جانشين پيغمبر اطاعت كنند اصل رسالت پيامبر از بين مي رود
12-- حديث جابر پيرامون چيست ؟ جابر بن عبدالله انصاري يكي از اصحاب بزرگ پيامبر بود كه پس از نزوا آيه اطاعت (( يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا رسول و اولي الامر منكم )) از پيامبر در باره اولي الامر سوال كرد و پيامبر فرمود اولي الامر جانشينان من و امامان بعد از من هستند و به ترتيب نام يك يك آنا ن تا امام زمان( عج) نام بردند
13- آيه ي 67 سوره ي مائده كه به آيه ي ابلاغ معرف است ترجمه كنيد و از تامل در آن چه مي فهميد (( يا ايها الرَّسول اي پيامبر بلّغ نا اُنزلَ اليك من ربِّك برسان آنچه نازل شده بر تو از پروردگارت و اِنْ لَم تَفعَل و اگر انجان ندهي فما بلَّغتَ رسالتَهُ رسالت او را نرسانده اي والله يعصِمُكَ مِنَ الناس و خداوند تو را از شر مردم در امان نگه مي دارد ان الله لا يهدي القوم الكافرين همان خداوند هدايت نمي كند كافران را )) با تامل در اين آيه در مي يابيم كه الف)- خداوند به پيامبر ماموريتي داده و از او مي خواهد آن را انجام دهد ب)- اهميت اين ماموريت به اندازه اهميت پيامبري اوست كه اگر انجام ندهد پيامبري اش ازبين مي رودج)- انجام اين ماموريت خطرات بزرگي به دنبال دارد كه خدا خود حفظ جان رسل خدا را تضمين مي كند د)- كساني هستند كه نمي خواهند اين ماموريت انجام شود و اين خطرات از جانب آنها است ه)- بيان خدا طوري است كه تعجيل در انجام دادن ماموريت را از پيامبر مي خواهد
14- واقعه ي غدير را بصورت خلاصه بيان كنيد؟ پيامبر اسلام پس از دريافت آيه ي ابلاغ هنگام بازگشت از حجه الوداع در محلي به نا م غدير دستور داد همه توقف كنند تا باز ماندگان برسند و آنان كه پيش رفته اند برگردند پيامبر پس از يك سخنراني مهم و مفصل فرمان خدا كه همان تعيين حضرت علي (ع) به عنوان جانشين پيامبر بود اعلام كرد ودست حضرت علي را بالا برد و با صداي بلند سه بار جمله ي (( من كنت مولاه فهذا علي مولاه )) هركس من ولي و سرپرست او هستم علي نيز ولي و سرپرست اوست پس از آن مردم براي عرض تبريك و شاد باش به سوي امام آمدند و به عنوان اميرالمومنين با ايشان بيعت كردند حسان ثابت كه يكي از شاعران بزرگ عرب در آن زمان بود از پيامبر اجازه خواست تا شعري در اين باره بسرايد و پيامبر به او اجازه داد و حسّان ايستاد و در همان جا شعري زيبا سرود و تقديم پيامبر كرد
15-حديث غدير را بنويسيد و ترجمه كنيد . (( من كنت مولاه فهذا علي مولاه )) هركس من ولي و سرپرست او هستم علي نيز ولي و سرپرست اوست
16-لازمه ي جانشيني پيامبر چيست؟ لازمه ي امامت و جانشيني پيامبر علم و معرفت كامل و عصمت از گناه و اشتباه است
17- آيا اطاعت از حضرت فاطمه زهرا (عليها السلام ) بر همه ي مسلمانان واجب است ؟ حضرت فاطمه زهرا عليها السلام جزء اهل بيت است و اگر چه عهده دار امامت نبوده اند اما داراي علم و عصمت كامل است و پيروي از كلام و رفتار وي بر همه ي مسلمانان واجب و سرچشمه ي هدايت و رستگاري استنظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

یک شنبه 28 فروردين 1390برچسب:, :: 1:26 :: نويسنده : غلامعلي ذوالفقاري

درباره وبلاگ

به وبلاگ من خوش آمدید
آخرین مطالب
پيوندها

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان دبير دين و زندگي و آدرس zolfaghari.LoxBlog.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.